Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Ipolydamasd_4.1-112-Tlacova_sprava_SK (192.64 kB)

polydamasd_4.1-112-Sajtokozlemeny_HU. (196.77 kB)

Konferencia_Pozvanka_Ipolydamasd_23092021 (197.36 kB)

Konferencia_Meghivo_Ipolydamasd_20210923. (205.14 kB)

Festival Szikince - pozvánka (190.02 kB)

Szikince fesztivál - meghívó (225.67 kB)

Szikince fesztivál - értesítés a rendezvényről (197.92 kB)

Festival Szikince

Szikince Fesztiválšportový deňSportnapLogo Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarskohttp://www.skhu.eu

 

Spolupráca samospráv v údolí rieky Ipeľ

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/112

Acronym: IPOLYCOOP

 

Projekt je realizovaný v spolupráci troch osád v doline rieky Ipeľ, na slovenskej strane - Malé Ludince, Zalaba a Ipolydamásd na maďarskej strane. Hlavné aktivity sa uskutočnia s účasťou obyvateľstva a organizácií troch obcí, ale do odbornej spolupráce sú zapojené aj miestne samosprávy obcí Dolné Poiplie, Dolné Pohronie a krajské orgány Nitrianskej a Peštianskej župy z oboch strán hraníc. Cieľom projektu je vytvoriť udržateľnú, viacstupňovú spoluprácu, ktorá vytvára tradíciu kultúrnych, športových, tradičných podujatí na realizáciu odborných podujatí na úrovni prírody a životného prostredia medzi obcami. Ďalším cieľom projektu je aktivovať obyvateľstvo žijúce v súčasnosti zaostalých oblastiach, predovšetkým organizovaním kultúrnych a športových podujatí, prezentáciou a propagáciou kultúrnych a prírodných hodnôt prostredníctvom spoločných publikácií. Cieľom odborných podujatí organizovaných v rámci projektu je realizácia výmeny skúseností na úrovni samosprávy, ktorá pomáha prácu samospráv v oboch regiónoch. Odborné podujatia sa zameriavajú na kultúrne, turistické a iné rozvojové možnosti obcí, ktoré poskytujú služby, taktiež sa sústreďujú aj na nové príležitosti. Cezhraničná spolupráca poskytuje príležitosť plánovať a vytvoriť ďalší spoločný rozvoj v rámci Poiplia.

Logo EZÚS Rába-Dunaj-Váh

http://www.rdvegtc-spf.eu

Európsky fond regionálneho rozvojahttps://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Budujeme partnerstvá„Obsah tejto webstránky nemusí odzrkadlovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Správy